ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו"ר המכון, העבירה הרצאה בכנס השנתי של האגודה הישראלית לכלכלה, שהתקיים ב-14.6.2018,  בנושא "שעות העבודה המופחתות של נשים חרדיות". ההרצאה התבססה על המחקר: "בין בחירה לאין ברירה – מה משפיע על היקף שעות העבודה של נשים חרדיות?". מחקר משותף של ניצה (קלינר) קסיר, שלומית שהינו-קסלר ואסף צחור-שי (מהמכון החרדי למחקרי מדיניות), שאמור להתפרסם בכרך הקרוב של כתב העת "משפט, חברה ותרבות", אוניברסיטת תל-אביב.

בהרצאה התייחסה קסיר למוטיבציה לבחינת הנושא ולחשיבותו, כמו כן היא התייחסה למאפיינים התרבותיים הייחודיים של החברה החרדית, והציגה נתונים וניתוחים של שעות העבודה של נשים חרדיות ויהודיות לא חרדיות. במהלך ההרצאה הוצג מחקר אמפירי שבחן את הגורמים המשפיעים על מספר שעות העבודה של נשים חרדיות, ומידת השפעתם, ונעשתה השוואה בין נשים חרדיות לנשים יהודיות לא-חרדיות. בסוף ההרצאה הציגה קסיר מספר מדיניות נדרשים.

ניצה (קלינר) קסיר – כנס האגודה הישראלית לכלכלה – 14-6-2018