book cover

 

 

באוגוסט 2016 פרסם המכון דוח מקיף, המציג תמונת מצב עדכנית אודות היבטי החיים השונים של הציבור החרדי.

זוהי סקירה ראשונית, אך מקיפה, של עיקרי הנתונים שנאספו בשנים האחרונות על החברה החרדית ומשמשים את קהילת המחקר ומקבלי ההחלטות בתחום.

את כתיבת המסמך הוביל ד"ר נרי הורביץ יחד עם צוות החוקרים של המכון, בסיוע מר בני פפרמן וגב' מירב גרינשטיין ממנהל מחקר וכלכלה במשרד המסחר והתעשייה, פרופ' צבי אקשטיין וצוות מכון אהרן למדיניות כלכלית.

 

 

 

להורדת הקובץ המלא החברה החרדית – תמונת מצב