נוכחותו הציבורית של המגזר החרדי נפקדת מהשיח המשפטי. פעם אחר פעם מתקבלות החלטות משפטיות שונות, הפוגעות באופן משמעותי בקהילה החרדית. כל זאת מבלי שהקהילה נטלה חלק בדיון המשפטי ומבלי שעמדתה הובאה כראוי בפני מקבלי ההחלטות.

באמצעות עורכי דין ומשפטנים מומחים, פועל המכון על מנת להביא בפני בתי המשפט ובפני נציגי היועץ המשפטי לממשלה, את מכלול התפיסות החרדיות בכל הנוגע לסוגיות העומדות על סדר היום. במסגרת זו פועל המכון מול הגופים השלטוניים, תוך התראה על הפרת הזכויות במקרים שונים, ולעתים אף בדרך של הצטרפות לתיקי בית משפט רלוונטיים או ייזום הליכים כאלו. אכן, במקרים לא מעטים עשוי מכתב אחד, לחולל שינוי של ממש במדיניות הממשלתית המשפיעה על הציבור החרדי כולו, בהיקפים משמעותיים ביותר.

לצד זאת נטל המכון החרדי על עצמו ללוות הליכי חקיקה ותקינה, שעשויים להשפיע על המגזר החרדי. במסגרת זו מלווה המכון את פעילות ועדות הכנסת השונות, מציג חוות דעת מקצועיות ופועל מול חברי הכנסת החרדים ומכלל הסיעות, במטרה להביא לידי ביטוי את תפיסות הקהילה החרדית ומכלול האינטרסים שלה.