המחקר אודות כלכלת משקי הבית החרדיים מבקש להאיר את האופן בו מאזנים משקי בית אלה בין ההוצאות להכנסות.

כידוע, משפחות חרדיות מתאפיינות במספר גדול של ילדים, והכנסותיהן מעבודה נמוכות בדרך כלל יחסית למשפחות שאינן חרדיות.

המחקר מבקש להבין את האתגרים ואופן ההתמודדות המשפחות החרדיות עם מציאות זו תוך דגש על מבנה ההוצאות בתחומים שונים, על פני לוח השנה, ובשלבי חיים שונים של המשפחה. כל זאת תוך התייחסות לשונות הפנים קהילתית.

המחקר מבקש להציג את הפתרונות הקהילתיים והמשפחתיים האופיינים לציבור החרדי על פניו השונות. מחקר זה עשוי לתרום רבות לתחומי מדיניות כגון עוני, תעסוקה, ועוד.