בהנחיית פרופ' יורם מרגליות נערך במכון מחקר העוסק במדיניות מיסוי מפרספקטיבה של משקי הבית, ומציע אלטרנטיבה לשיטת המיסוי הקיימת של משקי הבית.

מהמחקר עולה הצורך בשינוי שיטת המיסוי – ממיסוי של יחידים, למיסוי המבוסס סך כל הכנסות המשפחה וחלוקתן במספר הנפשות במשק בית.

השיטה המוצעת מציגה גישה חדשה שהיא בעלת יתרונות לכלל הציבור הישראלי. לגישה זו ישנן משמעויות מיוחדות עבור המגזר החרדי שבו האישה היא המפרנסת העיקרית, ומספר הילדים למשפחה גבוה יחסית.

מסמך מדיניות המתבסס על מחקר זה נערך בימים אלה, ומאמר אקדמי המתאר את המחקר וממצאיו עתיד לצאת בכתב עת אקדמי ישראלי מוביל.