מחקר נוסף שנערך במסגרת הפרויקט מאיר לראשונה את פעילויות הגמ"חים בציבור החרדי.

עולם הגמח"ים העומד בליבה של הכלכלה הפנים-חרדית, מהווה מודל מרתק הנסתר מעיניו של רוב הציבור הישראלי, והינו רלוונטי גם לקהילה האקדמית שמגלה בשנים האחרונות עניין רב במודלים כלכליים חברתיים ושיתופיים אלטרנטיביים.

לצד זאת, בזמן האחרון גופים רגולטוריים רבים (כדוגמת בנק ישראל, משרד האוצר ומשרד המשפטים) מבקשים להסדיר את פעילות הגמח"ים ולהכניסם תחת פיקוח, כחלק מהסדרה ופיקוח של גופים פיננסים נוספים (נותני שירותי מטבע).

המכון יוזם מסמך שמטרתו לסייע למקבלי ההחלטות להבין את פעולתו של גוף זה לצורך רגולציה וכל הסדר עתידי. העבודה בתחום זה צפויה להניב תוצרים נוספים שיפנו אל השיח האקדמי הרלוונטי ואל הציבור הכללי.