המכון עתיד להוציא במהלך שנת 2016 את התוצרים הבאים בנושא תעסוקת נשים:

 

מסמכי מדיניות:

  • תעסוקת נשים חרדיות:  סקירה וניתוח מדיניות – מטרתו של נייר העמדה היא להחזיר אל שיח המדיניות את נושא תעסוקת הנשים החרדיות שהוזנח בחמש השנים האחרונות כתוצאה מעמידה הנשים ביעדי הממשלה, והתמקדות המדיניות בתעסוקת הגברים. המסמך, שנכתב בשיתוף פעולה עם עמותת 'תמך', בוחן את התפתחות המדיניות בישראל כלפי תעסוקת נשים חרדיות, בהקשר של הצרכים הייחודיים של קבוצה זו. המסקנות והמלצות המוצגות במסמך מהוות נקודת מוצא לתכנית מחקר שנתית של המכון בתחום תעסוקת נשים.

 

  • בחינת הצורך בתיאום פיתוח השירותים לנשים חרדיות יזמיות במסגרת המדיניות הממשלתית – נייר המדיניות מציג את פעילות ההאב הירושלמי עבור נשים חרדיות יזמיות, הפועל בחסות ארגון 'תמך'. המסמך סוקר את המאפיינים המרכזיים של קבוצת זו, החסמים העומדים בפניה ואת האופן בו מותאם מודל הפעילות של האב בירושלים להתמודדות עם אלו. הנייר מציג את האתגרים שמציבה קבוצה זו לקובעי מדיניות העבודה בישראל, בהקשר אופני התמיכה הממשלתיים האפקטיביים בקבוצה זו, לשם פיתוחו הכלכלי של המשק החרדי.

 

מחקרים:

  • זהותן של נשים חרדיות בסביבת עבודה הטרוגנית: אתגרים, התמודדויות והשפעותהמחקר מבוסס על עשרות ראיונות עם נשים חרדיות המועסקות בסביבה הטרוגנית, ומציג את האופן בו הן מתמודדות עם אתגרי הזהות שמציב להם מקום העבודה. המחקר מציג המלצות מדיניות לשילובן המוצלח של הנשים החרדיות במקום עבודה הטרוגני.