הכנס השנתי 2017, מושב פתיחה

את מושב הפתיחה של הכנס פתח יו"ר ומייסד המכון מר אלי פלאי שהציג בדבריו את השאלה המרכזית שמעסיקה את החוקרים […]