• En
 • איזה בזבוז – הן היו יכולות לקבל שכר של 17 אלף שקל בחודש (מירב ארלוזורוב, דה מרקר)

  החברה החרדית לא מאפשרת לנערות חרדיות ללמוד באקדמיה, ואת השכלתן המקצועית הן רוכשות בסמינרים- מוסדות קהילתיים, ללא פיקוח, רובם ברמה נמוכה מאוד – המסלילים אותן ללימודי הוראה. ואולם הלחצים הכלכליים מביאים לשינוי גם בסמינרים – שנפתחים באטיות לעולם ההיי-טק.

  “הלחץ לשמור את הנשים החרדיות בתוך הקהילה מנע מהן לממש את הפוטנציאל התעסוקתי שלהן. מחקר שערך ד”ר נרי הורוביץ’, מהמכון החרדי למחקרי מדיניות, קבע כי 67% מהנשים החרדיות ב-2014 עבדו בתוך הקהילה, 42% במקצוע ההוראה. שיעור המשרה החלקית בקרבן היה 43% – הרבה מעל ה-27% אצל יהודיות חילוניות”.

  ארלוזורוב מתייחסת בכתבה לממצאים ונתונים ממחקרים שערכה ניצה (קלינר) קסיר. בעזרת המחקר, מראה את אחוזי החרדיות שעובדות כיום במשרה מלאה וכן את שיעור המועסקות בתחומי החינוך.

  שיעור הנשים המועסקות בחינוך על פני זמן

  דילוג לתוכן