ניצה ( קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר המכון, הרצתה ב’אקו Tech’ במלון שדות, בפני מנהלי מכללות טכנולוגיות ומה”ט. ההרצאה עסקה בשוק העבודה בישראל בדגש על תמונת מצב, מגמות ואתגרים.

למצגת ההרצאה:

ניצה (קלינר) קסיר – אקו טק הרצאה למנהלי מכללות טכנולוגיות – שוק העבודה בישראל – 15.4.2019