ביטוחי בריאות והוצאות על בריאות בחברה החרדית

ניצה (קלינר) קסיר ודמיטרי רומנוב

 

המכון החרדי למחקרי מדיניות מפרסם מחקר חדש העוסק בהוצאות רפואיות של משקי הבית בישראל וחושף פערים משמעותיים בין המגזר החרדי למגזר הכללי; 13% מהמגזר החרדי דיווח כי נמנע מטיפולים רפואיים בשל סיבות כלכליות, לעומת 8% בלבד מהמגזר הכללי. אחוז גבוה אף יותר – 53% של נשאלים מהמגזר השיבו כי נמנעו מלערוך טיפולי שיניים בשל בעיות כלכליות, לעומת 32% בלבד במגזר הכללי. עוד עולה כי בעוד מרבית מהחרדים אינם מבוטחים בביטוח בריאות פרטי, שיעור גבוה מהם מקפיד לבטח את עצמו במסגרת הכיסוי של הביטוחים המשלימים אותם מציעות קופות החולים. שיעור המבוטחים בביטוחים אלו הינו גבוה בקרב כל שכבות האוכלוסייה החרדית, ואיננו תלוי ברמת ההכנסה. במסגרת המחקר, מנסים החוקרים להעלות תשובות אפשריות לשאלה: מה גורם לחרדים להתמקד בביטוחים המשלימים ?

תפיסה מקובלת ביהדות היא שמחלות בהן חלה אדם נגרמות על ידי ההשגחה העליונה. משכך עולה השאלה אם ניתן לתת ולקבל סיוע רפואי, כאשר, כאמור, המחלות הן גזרה משמים וצו הבורא. דיון בשאלות הללו התקיים כבר במדרשי חז”ל, במשנה ובתלמודים. ממקורות שונים ניתן ללמוד כי הגישה הרווחת מאז ימי קדם היא שלא זו בלבד שיש רשות לרפא אלא זו גם מצווה וחובה, ואין בפעולות הרופא ניגוד לרצון הבורא, נהפוך הוא  –כנכתב בתורה “ורפא ירפא”. גם בנושא ביטוחי הבריאות הדעה הרווחת היא שאין מניעה הלכתית לרכישת ביטוחים.

על רקע השאלות הללו ועוד, מפרסם המכון החרדי למחקרי מדיניות מחקר חדש שנערך ע”י ניצה (קלינר) קסיר (לשעבר חוקרת בכירה בבנק ישראל וחברה בוועדות ממשלתיות שונות) ודמיטרי רומנוב  (לשעבר המדען הראשי של הלמ”ס). המחקר עוסק בנושא ביטוחי בריאות והוצאות רפואיות על תרופות וטיפולים שונים, ועורך השוואה בין שיעור ההוצאות הממוצע של משק הבית במגזר החרדי לעומת המגזר הכללי והערבי, ומעלה נתונים חשובים בנוגע לשיעור הוויתורים מסיבות כלכליות על הוצאות רפואיות וטיפולי שיניים.

להורדת המחקר המלא
ביטוחי בריאות והוצאות על בריאות בחברה החרדית – ניצה (קלינר) קסיר ודמיטרי רומנוב

 

סיקור המחקר בתקשורת: