בין בחירה לאין ברירה

מה משפיע על היקף שעות העבודה של נשים חרדיות

ניצה (קלינר) קסיר, שלומית שהינו-קסלר ואסף צחור-שי

 

ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר, והחוקרים שלומית שהינו-קסלר ואסף צחור-שי פירסמו מחקר על שעות העבודה של נשים חרדיות. המחקר בחן את הסיבות שבגינן נשים חרדיות עובדות מספר שעות נמוך מנשים לא חרדיות. הסיבות אותן ניתח המחקר הן: השפעת הצורך והרצון בטיפול בילדים ובמשק הבית על שעות העבודה, ריבוי תעסוקה בתחום ההוראה בו מספר שעות התעסוקה נמוך יותר והשפעת גובה השכר על מספר שעות העבודה.

המחקר מפרט המלצות בשני נושאים לשיפור המדיניות: השקעה בענפי השכלה והכשרה מקצועית – השקעה בהכשרה מקצועית בסמינרים ובחינת אפשרות של הכשרות להסבה מקצועית לנשים חרדיות שלמדו את מקצוע ההוראה. בנוסף, המחקר ממליץ על התייחסות אל הצרכים הייחודיים של אימהות עובדות חרדיות – שיפור המענה הניתן למסגרות טיפול בילדים ואימוץ הסדרי עבודה גמישים המתאימים לאורח החיים של החברה החרדית.

המחקר יתפרסם בכרך של כתב העת משפט חברה ותרבות א (המשפט והחרדים בישראל), בעריכת חיים זיכרמן ויורם מרגליות.

לתקציר המחקר

למחקר המלא:
ניצה (קלינר) קסיר, שלומית שהינו-קסלר ואסף צחור-שי – בין בחירה לאין ברירה מה משפיע על היקף שעות העבודה של נשים חרדיות

 

סיקור המחקר בתקשורת:

 

הצגת המחקר בכנסים: