במהלך יום עיון שערך בית הנשיא יחד עם הנציבות לשוויון הזדמנויות – יום הכשרות עומק למגייסים ולסמנכ”לים מחברות ממשלתיות, הציגה המשנה ליו”ר המכון ניצה (קלינר) קסיר בנושא חשיבותו של הגיוון התעסוקתי  “הגיוון התעסוקתי בראי החוסן -הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל”. בהרצאתה הציגה נתונים חיוביים על המצב המקרו כלכלי בישראל, ולצד זאת את האתגרים העומדים בפני המשק ובמרכזם אתגר שילוב האוכלוסיות המגוונות. אתגר השילוב מוטל על כתפיה של המדינה עצמה, המעסיקים, והחברה החרדית והערבית עצמן.

לצפיה במצגת

ניצה (קלינר) קסיר – בית הנשיא ונציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, מרץ 2018