יו”ר המכון, אלי פלאי, הופיע בכנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה. במושב בנושא אסטרטגיה לאומית בהובלת הממשלה, שבו הציגו הדוברים נתונים שונים אודות האתגרים האסטרטגיים העומדים בפני הממשלה.

סיכום ההרצאה

פלאי הציג נתונים דמוגרפיים אודות שיעורי הגידול הצפויים של המגזר החרדי במהלך העשורים הקרובים, מהנתונים עולה כי כבר כיום החברה החרדית מהווה 22% מכלל האוכלוסייה בישראל בגילאי 0-4, כאשר חלקה באוכלוסייה צפוי לגדול. פלאי הציג נתונים נוספים נוגעים לשיעור העוני הקיים בחברה החרדית, ושיעורי התעסוקה בקרב גברים ונשים ביחס ליעדי הממשלה.
בדבריו הוא התייחס לפער הקיים בין נתוני העוני הרשמיים בחברה החרדית לבין הנתונים המעידים על אחוזים נמוכים של דיווח על כאלו שחשו עניים בחברה זו. פלאי ציין כי פער זה יכול להוות דוגמה לצורך בהבנה וקריאה נכונה של הנתונים בכדי להביא לתכנון אסטרטגי: “כשאנחנו רוצים לתכנן עבור אוכלוסייה, אנחנו חייבים להבין את המַאטריָה שלפנינו. ולכן, כאשר אנו מנסים לפתור בעיה, חייבים קודם להבין מהי הבעיה. אם אתה מנסה לפתור את בעיית העוני, והאוכלוסייה שאתה פונה אליה לא מכירה בבעיה כזו של עוני, אז אין לך מנוע שיכול לגרום לה לקחת חלק ולהשתלב בתהליכים”.
הוא הוסיף והתייחס לנושא המושב שעסק בתכנון אסטרטגי “מכוני המחקר צריכים לחשוב אסטרטגיה, ואנחנו חייבים שהממשלה תהיה חלק מהתהליך. אצלנו במכון, אנו מכוונים לכך שהממשלה תהיה חלק מהתהליך של חשיבה על אסטרטגיה. גם בגלל שהידע המצטבר נמצא בדרך כלל בידי המשרד הרלוונטי, וגם בגלל שאם אתה רוצה שהתוכנית שלך תיושם אז אתה חייב שמי שיישם אותו יקח חלק בתכנון שלו. ולא פחות חשוב מזה, צריך גם ליצור שילוב של הקהילה והאוכלסייה הרלוונטית. רק כאשר נושיב יחד את כל הגורמים הרלוונטיים נוכל להגיע ולמקסם את האפשרויות של התכנון”.

לצפייה במצגת

כנס אלי הורביץ – החברה החרדית ישראל 2035

צילום ההרצאה

.