תלמידים בחינוך החרדי יסודי- התפלגות לפי רשתות ובעלויות.

מקור: דו”ח החברה החרדית, תמונת המצב. אתר משרד החינוך

התפלגות לפי רשתות ובעלויות