הכנסה ברוטו (בשקלים) ממוצעת לחודש בקרב עובדים בגילאי העבודה לפי הגדרה דתית ומגדר 2000-2015.

מקור: דו”ח החברה החרדית – תמונת מצב. סקר הכנסות, הלמ”ס.

הכנסה ברוטו ממוצעת לחודש