המושב הראשון נפתח בידי ד”ר דמיטרי רומנוב שהיה שותף לעריכת המחקר. ד”ר רומנוב הציג את ממצאי המחקר הנוגעים למצבם הכלכלי של משקי הבית, מהם עולה כי מחד גיסא שיעורי העוני שנמדדו הם גבוהים באופן יחסי לכלל החברה, ומאידך גיסא ניתן לראות כי משקי הבית מצליחים לשמור על איזון תקציבי. נתונים נוספים ממחישים את הדרכים שבהם ניתן להגיע לאיזון תקציבי על אף הקושי הכלכלי, זאת ע”י שמירה על איזון ההוצאות והתאמה שלהן לרמת ההכנסות הנמוכה, סיוע קהילתי, תכנון ארוך טווח ועוד.  בהמשך המושב נשא דברים אסף צחור-שי המשמש כחוקר בכיר במכון, שהציג נתונים המבוססים על שני מחקרים שנערכו במכון, הנוגעים לשיעור התרומות הגבוה שנמדד בחברה החרדית ולתפיסת ההתנדבות המבוססת על קיום המצווה וקהילתיות. את המושב חתם מנכ”ל משרד העבודה והרווחה ד”ר אביגדור קפלן שבירך על שיתוף הפעולה הקיים בין המשרד למכון החרדי ועורכי המחקר, והציג את מדיניות המשרד בסוגיות הנוגעות לחברה החרדית ובמאמצים להעלאת שיעור התעסוקה.

דמיטרי רומנוב פתח את הדברים וציין את הפרדוקס שקיים בהבנת כלכלת משקי הבית בחברה החרדית “איך החרדים מצליחים לסגור את החודש ולהרגיש טוב? העובדות מוכיחות שלחרדים יש הכנסה נמוכה ושיעור העוני גבוה, אך גם שביעות הרצון של החרדים גבוהה ולא רווחת תחושת עוני . פרדוקס. הפתרון הוא פשוט התנהלות כלכלית נכונה ואחראית.”

להורדת המצגת לחץ כאן

דמיטרי רומנוב וניצה (קלינר) קסיר – הכנסה זה לא הכל