העליה הגדולה בשיעור תעסוקת נשים חרדיות נחשבת לסיפור הצלחה. אבל צריך לחשוב גם על דברים אחרים, בשכר החודשי הממוצע יש פער של כמעט 40% בין חרדיות ללא חרדיות. בשכר השעתי הפער מצטמצם ל-13%.

למצגת המלאה
שלומית שהינו קסלר – בין בחירה לאין ברירה

לדף המחקר

בין בחירה לאין ברירה – מה משפיע על היקף העבודה של נשים חרדיות – ניצה (קלינר) קסיר, שלומית שהינו-קסלר ואסף צחור-שי