את מושב הפתיחה של הכנס פתח פרופ’ יורם מרגליות המשמש כעמית בכיר במכון, שהתכבד להנחות את הכנס. פרופ’ מרגליות הציג בקצרה את תפיסת המכון וציין כי המכון מייצג את כל הזרמים בחברה הישראלית מתוך מטרה למקסם את רווחת כל תושבי מדינת ישראל.

במהלך המושב נשאו דברים יו”ר ומייסד המכון אלי פלאי שציין בדבריו את היקף הפעילות הנרחב של המכון המציין עתה את השנה הרביעית לפעילותו, ואת חשיבותו הרבה של פרויקט איכות חיים שעמד במרכז הכנס.  בהמשך המושב התכבד יו”ר המכון לקדם את פני נשיא המדינה שהגיע להשתתף בכנס. הוא ציין בדבריו כי עקרונות הפעילות של המכון הינם תואמים לחזון השבטים עליו מרבה הנשיא לדבר בהזדמנויות שונות. עורכי המחקר, ניצה (קלינר) קסיר ודמיטרי רומנוב, הגישו לנשיא המדינה את הספר.

נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין נשא דברים ובירך את יו”ר המכון ואת עורכי המחקר. הוא ביקש להדגיש את חשיבותו של המחקר ואף צוטט מתוך הדברים שנכתבו בו “יש חשיבות מיוחדת לפרויקט מדדי איכות החיים שלדיון בו התכנסנו כאן היום. הטענה המעניינת היא שלכל שבט יש מדד איכות חיים משלו. כפי שמחברי הפרויקט כתבו ואני מצטט  – יש צורך ראשוני להתוויית דרכי פעולה ובגיבוש ערוצי שיח שבהם יוכלו סוגיות אלו לעלות לדיון משותף תוך מתן ביטוי לצרכים השונים של כל חלק וחלק באוכלוסייה. – אנו אכן יכולים לקיים חברה שמורכבת מקהילות שונות שיכולות לחיות אלו עם אלו גם ללא הסכמה עם אותם דברים. אני בטוח שבסופו של דבר הצורך של כולנו יחד לקיים חברה ישראלית טובה יגבר”.

את מושב הפתיחה חתמה המשנה ליו”ר המכון ניצה (קלינר) קסיר, שהציגה את הגישה שעמדה בבסיס העבודה שנעשתה בפרויקט. היא הציגה את התחומים השונים שנבחרו כמייצגים את איכות החיים, את המדדים האובייקטיביים והסובייקטיביים שנמדדו בו ואת הממצאים הבולטים שעלו ממנו באשר לחשיבות ולמידת שביעות הרצון המייחסים במגזרים השונים לכל תחום, ואת ה”שורה התחתונה” של איכות החיים בכל אחת מהאוכלוסיות.

יו”ר המכון אלי פלאי ציין בפתח דבריו כי “התמונה של החברה החרדית היא אחד האתגרים המרתקים שיש היום במדינת ישראל. גם בגלל קצב הגידול הדמוגרפי, וגם בגלל השינוי שקורה בחברה החרדית ובחברה הישראלית וההבנה שהחברה החרדית היא לא רק הערת שוליים בתוך המכלול של החברה הישראלית אלא היא גורם פעיל ודומיננטי שכולם רוצים לראות אותה לוקחת חלק בהמשך הפיתוח והשגשוג של מדינת ישראל.”