“הסמינרים נוסדו כמקום מחנך שמעצב את הדמות של הבוגרת שלו, לצד זה בעשור האחרון התחדדה ההבנה שכדי לפרנס יש צורך להקנות ידע והתמקצעות. רוב מוחלט של בוגרות התיכונים ממשיכות לסמינרים, והמכון מוביל תהליך של בחינה כיצד ניתן להביא להן הכשרה מקצועית בצורה טובה בלי לוותר על הכוונה לעצב את דמות הבוגרת.”