בהרצאה בעומר הציגה, המשנה ליו”ר ניצה (קלינר) קסיר את הפרדוקס הכלכלי בחברה החרדית. ההרצאה כללה סקירה של מאפייני החברה החרדית על זרמיה השונים, תוך דגש על המצב הכלכלי בחברה והפער הקיים בין המצב הכלכלי האובייקטיבי לבין המצב הסובייקטיבי. בהרצאה הציגה קסיר גם הסברים  לפרדוקס בדגש על המאפיינים התרבותיים דתיים של האוכלוסייה, והאתגרים הנובעים מכך.

למצגת ההרצאה:

ניצה (קלינר) קסיר – מפגש בעומר – הפרדוקס הכלכלי בחברה החרדית – מאי 2019

 

מחקרים קשורים להרצאה: