השתתפות בכח העבודה בגילאי העבודה לפי הגדרה דתית ומגדר 2000-2015.

מקור: דו”ח החברה החרדית – תמונת מצב. סקר כוח אדם, הלמ”ס.

השתתפות בכח העבודה בגילאי העבודה