ב-19 לספטמבר 2019, נערכה הרצאה למפקחים הבכירים של מינהל חברה ונוער במשרד החינוך, בנושא התעסוקה בישראל – אוכלוסיות שונות. ההרצאה הועברה בתל אביב על ידי ניצה (קלינר) קסיר.

 

ההרצאה סקרה מספר נושאים:

  • תמונת מצב כלכלית-חברתית
    והפסיפס הישראלי
  • חרדים
  • ערביי ישראל
  • הדמוגרפיה והשלכותיה

 

למצגת ההרצאה:

ניצה (קלינר) קסיר – מינהל חברה ונוער, משרד החינוך – 19.9.2019