עובדי בנק ישראל מאגף השווקים הגיעו למכון החרדי למחקרי מדיניות ליום עיון בו הוצגו בפניהם נתונים ומחקרים אודות החברה החרדית וסוגיות כלכליות הנוגעות בה. 

היום נפתח בסיור בתלמוד תורה סמוך, שם זכו המשתתפים לסקירה קצרה מפי מנהל התלמוד תורה אודות תוכנית הלימודים והתכנים השונים הנלמדים בו, ולאחר מכן הם סיירו בין הכיתות ושוחחו עם המלמדים והתלמידים. בהמשך היום, הגיעו המשתתפים למכון שם התקבלו ע”י יו”ר המכון אלי פלאי בדברי פתיחה אודות הייחודיות של החברה החרדית. לאחר מכן, נערכו בפניהם מספר הרצאות מצוות המכון. 

המשנה ליו”ר המכון ניצה (קלינר) קסיר הציגה בפניהם את “פרדוקס העוני” הקיים בחברה החרדית, כאשר מחד גיסא ניתן לראות שמרבית החרדים משתייכים למעמד כלכלי נמוך ושיעורי העוני שנמדדו בחברה החרדית הם גבוהים במיוחד, ומאידך גיסא שיעור גבוה מהם מרוצים ממצבם הכלכלי, איכות החיים שלהם דומה לזו של יהודים לא-חרדים וגבוהה בהרבה מזו של הערבים, ושיעור נמוך במיוחד דיווחו על כך שהם אי-פעם חשו עניים. לצד הנתונים היא הציגה בפניהם את המאפיינים התרבותיים בהקשר לעוני, וההבדלים הקיימים בהם בין המגזרים השונים. 

חבר הנהלת המכון יצחק פינדרוס התייחס בדבריו על הצורך לתכנון מקדים כדי למנוע מתחים העלולים להיווצר בין אוכלוסיות שונות במוקדי חיכוך, ופרופ’ יורם מרגליות הציג בפניהם את עיקרי הנקודות בנוגע לפרויקט הגמ”חים אותו הוא מוביל במכון בשיתוף עם נציגי רשויות המדינה.  

 

לצפייה במצגת המלאה

ניצה (קלינר) קסיר – בנק ישראל אגף השווקים – הכנסה זה לא הכול – 31-05-18

תמונה של כתבה של בנק ישראל בעקבות יום העיון