בחודשים מרץ ואפריל 2019 העבירה ניצה (קלינר) קסיר, בתכנית לכלכלנים חברתיים בתל-אביב, שתי הרצאות מקיפות – האחת על החברה החרדית והשנייה על החברה הערבית. שתי ההרצאות ניתנו בחודשים אפריל מאי גם במכון ון-ליר.

למצגת ההרצאה על חרדים:

ניצה (קלינר) קסיר – כלכלנים חברתיים – הציבור החרדי, תעסוקה ומצב כלכלי – 1.4.2019

למצגת ההרצאה על ערבים:

ניצה (קלינר) קסיר – כלכלנים חברתיים – ערביי ישראל בשוק העבודה – 25.3.2019

 

מחקרים קשורים להרצאות: