ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר המכון, נשאה הרצאה על כלכלת החברה הערבית בישראל בכנס השנתי השישי של גבעת חביבה, מאי 2018. במצגת, ניתחה קסיר את שיעור העוני הגבוה בחברה הערבית והתעסוקה בחברה הערבית בהשוואה לחברה היהודית, תוך הצגת גורמים לפער התעסוקתי והחסמים העומדים בפני בני האוכלוסייה הערבית בהתשלבות בשוק התעסוקה.

למצגת

ניצה (קלינר) קסיר – גבעת חביבה – כלכלת החברה הערבית בישראל, אמידת החסמים לתעסוקה, מאי 2018

לסרטון וידאו של ההרצאה