בכנס שהתקיים בינואר 2017 באוניברסיטה העברית, “שני עשורים לכלכלת ישראל”, הציגה ניצה (קלינר) קסיר גרסה ראשונה של עבודת מחקר משותפת עם פרופ’ ערן ישיב מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית. העבודה עוסקת ב”כלכלת החברה הערבית”, והיא מתמקדת בפערים וחסמים העומדים בפני החברה הערבית בטרום הכניסה לשוק העבודה – כלומר בתקופת רכישת ההון האנושי – ובתקופת העבודה. קסיר הציגה בהרצאה נתונים על הפערים בשני תחומים אלה והמגמות על פני השנים. כמו כן הראתה נתונים ראשוניים שהתקבלו מהמחקר האקונומטרי שערכו.

למצגת ההרצאה:

כלכלת החברה הערבית – ערן ישיב וניצה (קלינר) קסיר – כנס “שני עשורים לכלכלת ישראל” – 31.1.2017

למחקר