מאגר הנתונים והמידע באתר המכון התחדש ומכיל עשרות קבצי נתונים להורדה.

המאגר מקיף תחומים מגוונים ומתעדכן באופן שוטף בנתונים נוספים. כלל הנתונים מוצגים לאורך זמן, ככל שניתן, ולפי קבוצות האוכלוסייה השונות בישראל.

לאזור הנתונים והמידע