במושב הפתיחה של הכנס דיברו אלי פלאי, נשיא המדינה מר רובי ריבלין וניצה (קלינר) קסיר. את המושב פתח יו”ר ומייסד המכון מר אלי פלאי שהציג בדבריו את השאלה המרכזית שמעסיקה את החוקרים העוסקים בנושאים חברתיים בהקשרים הנוגעים לחברה החרדית – מיהו חרדי ? פלאי הציב את העקרונות המנחים והקווים המובילים את פעילות המכון וחוקריו. בסיום דבריו, התכבד להזמין את נשיא המדינה לשאת דברי ברכה. הוא ביקש להדגיש בפניו כי היסודות המנחים את פעילות המכון עומדים בהלימה לעקרונות שהציג הנשיא בנאום השבטים בכנס הרצליה לפני כשנתיים ובו קרא לציבור הישראלי לחתור לשותפות מלאה של כלל המגזרים והמיעוטים בישראל.
נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין ביקש לברך ולהביע את הוקרתו לפועלם של מייסדי ואנשי המכון. “אני רואה בכם ממשיכי דרכם של מחדשי הישוב הישן.” אמר ריבלין “אתם לא מוותרים על הזהות שלכם ויודעים להיות פורצי חומות מרחיבי גבול ירושלים.” ריבלין הוסיף וסיפר על קרבתו להיכרותו העמוקה עם החברה החרדית, ומתוך כך על הצורך הקריטי בעיצוב וקביעת מדיניות בסוגיות הנוגעות אליו.
את מושב הפתיחה חתמה ניצה (קלינר) קסיר, ששימשה בעבר כחוקרת בכירה בחטיבת המחקר של בנק ישראל במשך 28 שנה, וכיום מכהנת כעמיתה בכירה במכון החרדי למחקרי מדיניות. קסיר הציגה בפני הנוכחים מצגת ובה נתונים הנוגעים לשיעור ומדידת העוני בחברה החרדית.

 

 

יו”ר המכון אלי פלאי

חרדי הוא מי שהתורה היא הערך המרכזי בחייו 

נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין

איננו כבר יודעים מי זקוק למי – האם החברה החרדית זקוקה למדינה או שהמדינה זקוק להשתלבותה של החברה החרדית

ניצה (קלינר) קסיר

נתונים, הסיפור שמעבר, והמכון החרדי למחקרי מדיניות