המושב השני בכנס הוקדש לכלכלת משקי בית במגזר החרדי ותעסוקת נשים חרדיות. במהלך המושב הוצגו ע”י חוקרי המכון מספר מחקרים שנערכו בתחומים אלו. את המושב התכבד לפתוח שר הפנים, הנגב והגליל אריה דרעי, שסיפר לנוכחים על ההליכים שהביאו להקמת עיר חרדית חדשה בשכנות לקרית גת, כחלק מיישום החלטת הממשלה שהתקבלה ע”י המכון החרדי. “עשיתם עבודה יפה מאוד” אמר דרעי “כמעט כל הדברים שהזכרתי הם פרי העבודה שלכם. זו הדרך היחידה לחיות כאן זה לצד זה, וזה חסד גדול עם אוכלוסייה טובה וחיובית שאין לה את הכלים להוביל פתרונות.”

פרופ’ צביקה אקשטיין, דיקן בית הספר לכלכלה במרכז הבינתחומי וחבר במועצה הציבורית של המכון החרדי, נשא דברים בפני הקהל והציג נתונים מעודדים על עלייה משמעותית בנתוני כלכלת משקי הבית בחברה החרדית.  “בשנת 2005 ב35% ממשקי הבית לא היה אפילו מפרנס אחד . כיום השיעור הזה ירד ל16% ועדיין הוא בתהליך ירידה. גם ההכנסות של משקי הבית נטו גדלו דרמטית.”

ישראל תיק, עמית במכון – תחום חינוך, פתח את המושב. פרופ’ יורם מרגליות מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב המשמש כעמית בכיר במכון החרדי למחקרי מדיניות הציג את העבודה המקיפה שערך במכון בתחום הגמ”חים ודרישת משרד האוצר להחלת רגולציה על קרנות הגמ”חים (גמילות חסדים) הפעילים במגזר החרדי. פרופ’ מרגליות סיפר לקהל כי על בסיס עבודת המכון נערך בימים אלו משא ומתן בין אנשי משרד האוצר למנהלי הגמ”חים על מנת להגיע לנוסח מוסכם לחוק שיתבסס על הצעת החוק שנוסחה בין כתלי המכון החרדי.

יהודית מילצקי, חוקרת במכון, הציגה מחקר איכותני שערכה בנושא נשים חרדיות שיצאו לעבוד בסביבת עבודה הטרוגנית, המחקר התמקד בחוויה מנקודת מבטן של הנשים – הן השיבו לשאלות ספציפיות ושיתפו באופן פתוח את עורכת המחקר בחוויותיהן האישיות מסביבת העבודה. ד”ר נרי הורוביץ הציג לראשונה מחקר מקיף שערך בתחום תעסוקת נשים חרדיות תחת הכותרת “תעסוקת נשים חרדיות: הנס שלא קרה” על פיו עולה כי על אף השיעור הגבוה של נשים חרדיות בשוק התעסוקה, יש צורך דחוף בקביעת מדיניות על מנת להביא לשיפור מעמדן ותנאי העסקתן.

 

 

 

 

פרופ’ צבי אקשטיין

בזכות לימוד התורה והמשפחות ברוכות הילדים – החברה החרדית הכי מאושרת מכולן

ישראל תיק

ראיתי מערכת חינוך עם עשרות אלפי ילדים שמתנהלים בדרך של נס – זה גרם לי להצטרף למכון החרדי, כדי לכתוב נהלים שיתאימו למערכת הזו

פרופ’ יורם מרגליות

הדבר האידיאלי שהיה טוב אם היה קיים בחברה הישראלית כבר קיים במכון החרדי

יהודית מילצקי

עובדות חרדיות חשות שליחות לייצג את העולם החרדי בסביבת עבודה הטרוגנית

ד”ר נרי הורביץ

תעסוקת נשים חרדיות: הנס שלא היה