בשולחן עגול שהתקיים ב-17.2.2019, במכון אהרן למדיניות כלכלית, הבינתחומי הרצליה, בנושא: ‘כיצד ניתן להגדיל את היקף התעסוקה בהיי-טק?’ הציגה ניצה (קלינר) קסיר את הפוטנציאל הקיים בשילוב חרדים בהיי-טק.

את הרצאתה היא פתחה בהצגת נתוני רקע שכללו נתונים על התפלגות לפי אוכלוסיות של המועסקים במשלחי יד בהיי-טק, בהשוואה להתפלגות של המועסקים בכלל המשק; לצד נתונים על תחזיות דמוגרפיות. לאחר מכן המשיכה והציגה את היתרונות הגלומים בתעסוקת נשים חרדיות בהיי-טק, יתרונות לנשים החרדיות ולתעשייה עתירת הטכנולוגיה. את ההרצאה היא סיימה בהצגת הקשיים של נשים חרדיות בהיי-טק וצעדים נדרשים להגברת שילובם במשלחי-יד בתחום זה.

למצגת ההרצאה:

ניצה (קלינר) קסיר – שולחן עגול, מכון אהרן, המרכז הבינתחומי הרצליה – חרדים להיי-טק: מגמות, הזדמנויות וצעדים נדרשים  – 17-2-2019

לסדר היום של השולחן העגול: 

תכנית שולחן עגול ‘כיצד ניתן להגדיל את היקף התעסוקה בהיי-טק?’ – מכון אהרן למדיניות כלכלית, המרכז הבינתחומי הרצליה – 17.2.2019

לדיווח על השולחן העגול באתר מכון אהרן לחץ כאן.

קרדיט לתמונות: מכון אהרן.