המכון החרדי למחקרי מדיניות קיים יום למידה במכון לאגף התקציבים ולאנשי הכלכלן הראשי המשרד האוצר. בנמסגרת יום העיון שמעו המשתתפים הרצאה של ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו”ר, בנושא כלכלת ישראל והחברה החרדית.

ניצה (קלינר) קסיר – יום עיון אגף התקציבים – כלכלת ישראל והחברה החרדית – 8-11-2018

בנוסף לכך, שמעו הנוכחים הרצאות מעמיתי המכון: פרופ’ יורם מרגליות, הרצאה בנושא מיסוי התא המשפחתי וגמ”חים, וישראל תיק הרצאה בנושא החינוך החרדי, כמו כן התקיים שולחן עגול עם אנשי חסד מהעולם החרדי.