בחודש מאי העבירה ניצה (קלינר) קסיר הרצאה בג’וינט מרכז כיוון בירושלים. ההרצאה עסקה במתנדבים בחברה החרדית.

ההרצאה עסקה במספר נושאים:

  • התנדבות – הגדרות ומניעים
  • המשגת ההתנדבות בחברה החרדית ומניעיה
  • התנדבות – השוואה בין אוכלוסיות
  • סיוע לזולת הקשר בין תרומה והתנדבות
  • התנדבות בהשוואה בין-לאומית

 

למצגת ההרצאה:
ניצה (קלינר) קסיר – גוינט, מרכז כיוון ירושלים – מתנדבים בחברה החרדית – 21.5.2019

 

מחקרים קשורים להרצאה: