מתנדבים בחברה החרדית: תפיסת ההתנדבות, היקפיה ודפוסיה

ניצה (קלינר) קסיר, חדוה לויץ ואסף צחור-שי

 

מחקר חדש של המכון החרדי למחקרי מדיניות – שערכו המשנה ליו”ר, ניצה (קלינר) קסיר, והחוקרים חדוה לויץ ואסף צחור-שי – בוחן את תופעת ההתנדבות ועורך השוואה בין היקפי ההתנדבות ודפוסיה בקרב האוכלוסיות השונות בישראל, תוך בחינת תפיסת ההתנדבות המאפיינת כל אוכלוסייה. מהמחקר עולה כי שיעורי ההתנדבות לפי דיווח עצמי באוכלוסייה הדתית והחרדית דומים באופן יחסי, וגדולים באופן משמעותי משיעורי ההתנדבות הקיימים בקבוצות אוכלוסייה אחרות. כך גם, בחינה של היקף שעות ההתנדבות החודשיות מעלה כי למעלה ממחצית מהמתנדבים החרדים מתנדבים יותר מ-10 שעות בחודש. עם זאת, שיעור ההתנדבות הגבוה בקרב חרדים ודתיים נובע משיעור גבוה של התנדבות באופן פרטי, ולא מהתנדבות במסגרת ארגונים שונים – שם שיעורי ההתנדבות באוכלוסייה החרדית ובאוכלוסייה היהודית בכלל – דומים מאוד בהיקפם. עורכי המחקר מציינים כי ההבדלים בשיעורי ההתנדבות כפי שהם נמדדים לפי דיווח עצמי משקפים דפוסים ומניעים שונים להתנדבות, אך גם פרשנות ותרבות שונה של מה נכלל בהגדרה של פעילות התנדבותית.

בנוסף על כך עורכי המחקר מציגים נתונים מסקר בינלאומי שערך ארגון ה-OECD בשנים 2014–2015, מהם עולה כי האוכלוסייה החרדית מדווחת על שיעורי ההתנדבות הגבוהים ביותר בהשוואה בין-לאומית, כמעט בכל תדירויות ההתנדבות – שבועית, חודשית ושנתית.

 

להורדת המחקר המלא
מתנדבים בחברה החרדית: תפיסת ההתנדבות, היקפה ודפוסיה – ניצה (קלינר) קסיר, חדוה לויץ ואסף צחור-שי – ספטמבר 2017

 

סיקור המחקר בתקשורת:

 

הרצאות בנושא:

ניצה (קלינר) קסיר – גוינט, מרכז כיוון ירושלים – מתנדבים בחברה החרדית – 21.5.2019