• En
  • מתפללים לדירה: מצוקת דיור קשה במגזר החרדי (אורי חודי, גלובס)

    דוחות חדשים ממחקר של “המכון החרדי למחקרי מדיניות”, שנערך על ידי נרי הורביץ, עמית במכון החרדי, עם צוות החוקרים של המכון, בסיוע מירב גרינשטיין ממנהל מחקר וכלכלה במשרד המסחר והתעשייה, וצוות מכון אהרן למדיניות כלכלית, מציגים את המצוקה הקשה של שוק הנדל”ן החרדי: קצב עליית המחירים גבוה יותר, צפיפות הדיור מעיקה יותר, וההוצאה על דיור משמעותית יותר.

     

    דילוג לתוכן