“אדם שהוא עני כתוצאה מבחירה בלימודי תורה על פני יציאה לעבודה, נתפס בחברה החרדית כבעל מעמד גבוה”

ניצה (קלינר) קסיר המשמשת כעמיתה בכירה במכון החרדי למחקרי מדיניות נשאה דברי ברכה במושב הפתיחה של הכנס, והציגה את המאפיינים הייחודיים של החברה החרדית. בהרצאה הציגה קסיר נתונים הנוגעים לשיעורי העוני בחברה החרדית בהשוואה לאלה שבחברה הכללית. מהנתונים שהציגה ניתן לראות, כי על אף העובדה ששיעורי העוני בחברה החרדית הם מעל ל־50% ובחברה הכללית רק על 8.9%, אחוז המשיבים בחיוב על השאלה “האם אי פעם חשבתם שאתם עניים?” דומה מאוד בחברה החרדית ובחברה הכללית ועומד על כ־37%.

קסיר הסבירה כי המאפיינים הנוגעים לתפיסת העוני בחברה הכללית הם שוליים של המעמד החברתי, ואלו כמעט ואינם רלוונטיים כלל לחברה החרדית בה העוני נתפס כערך של צניעות והסתפקות במועט “לימוד התורה הוא אתוס מכונן מכיון שאדם שלומד תורה נתפס כבעל מעמד גבוה יותר. העוני נתפס כצניעות והסתפקות במועט.”

להורדת המצגת של ההרצאה:

ניצה (קלינר) קסיר – נתונים, הסיפור שמעבר והמכון החרדי למחקרי מדיניות

לצפיה בהרצאה של ניצה (קלינר) קסיר:

 

 

nitsa bioניצה (קלינר) קסיר משמשת כעמיתה בכירה במכון החרדי למחקרי מדיניות. בעבר שימשה כחוקרת בכירה בתחומים כלכליים וחברתיים בחטיבת המחקר של בנק ישראל במשך כ-28 שנים. בין שותפיה המרכזיים למחקרים, נגידת בנק ישראל קרנית פלוג. היא ניהלה את יחידות מאזן תשלומים וענף התעשייה, הקימה את יחידת שוק העבודה ואת יחידת מדיניות הרווחה, ואף עמדה בראשן. בעלת ניסיון עשיר בעבודה עם קובעי מדיניות וגופים שונים בארץ ובעולם. היא חברה בוועדות ממשלתיות וציבוריות רבות, וכיהנה כיו”ר ועדת המשנה לכלכלה ותעסוקה בוועדת אלאלוף (הוועדה למלחמה בעוני). 

קסיר חברה בוועדות מייעצות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ושל גופים נוספים. במשך שנים רבות הייתה מרצה באוניברסיטה בחוג לכלכלה, מורה בבתי ספר ויועצת אקדמית במשרד החינוך.

לצד זאת, היא מוכרת גם בשל פעילותה בארגונים חברתיים שונים ובהם: מנטורית מובילה של תהליכי ייעוץ לארגונים חברתיים במסגרת עמותת נובה, ולמשרדי ממשלה במסגרת ‘פרויקט כלכלנים חברתיים’, חברה בוועדות לעיצוב כלי מדיניות במסגרת תב”ת-ג’וינט, חברה בדירקטוריון של ה”פורום הישראלי לגיוון בתעסוקה”, מנטורית בעמותת “עולים יחד” לקידום אקדמאים יוצאי אתיופיה, חברת מועצת רש”א ועוד.

תמונה: אלי קובין