זירת הנתונים במחקרי מדיניות הינה קריטית להבנת השדה והעמקת הידע, אך בכל הנוגע לחרדים קיימות בעיות רבות, מתודולוגיות וסוציולוגיות, המקשות על קבלת תמונה ברורה ואמתית.

כך מתקשים להחליט באופן אחד על אופן זיהוי מיהו חרדי, קיימת אי-התייחסות לתתי-קהילות ולשונות הרבה במגזר החרדי, ייצוג חסר במדגמים, הטיות תרבותיות ועוד.

סוגיות כגון “עוני”, “רווחה”, “תעסוקה”, או “בריאות” מצריכים תשתית נתונים רחבה. ואולם, הטיות תרבותיות באופן ניסוח השאלות מעמידות בסימן שאלה את תוקפם של הנתונים המתקבלים, וגודל המדגם משפיע על היכולת לבצע פילוחים משוכללים.

בעיית הנתונים איננה נעצרת כאן. הפרשנות אודות משמעותם של הממצאים מחייבת הכרות סוציולוגיות עמוקה עם החברה החרדית על גווניה השונים והתהליכים המתרחשים בה.

המכון החרדי משקיע כעת בפיתוח כלים מותאמים, תרבותית, מתודולוגיות וסוציולוגית לצרכי המחקר והמדיניות של הקהילה החרדית, ומבקש להיות כתובת עבור אלה המבקשים להבין את משמעותם הסוציולוגית.