ב-24 לאוקטובר 2019, נערכה הרצאה לפורום מנכ”ל וסגל בכיר בעיריית ירושלים, בנושא סוגיות בשוק העבודה בישראל, תוך התמקדות באתגרים, מדיניות ואוכלוסיות מגוונות. ההרצאה הועברה במכון מגיד, ירושלים על ידי ניצה (קלינר) קסיר.

 

ההרצאה סקרה מספר נושאים:

  • תעסוקה, השתתפות בכוח עבודה ואבטלה
  • יחס עובדים- אוכלוסייה
  • פריון העבודה
  • חרדים
  • ערביי ישראל
  • דמוגרפיה, השלכות ומשמעויות למדיניות

 

למצגת המלאה:

ניצה (קלינר) קסיר – פורום מנכ”ל וסגל בכיר של עיריית ירושלים – 24.10.2019