הסקר נסגר למשיבים, תודה על המענה.

תוצאות הסקר תפורסמנה בקרוב

בנוסף, תוצאות הסקר שימשו גם כחלק מהמחקר שפורסם על איכות החיים בחברה הישראלית.

במסגרת פרויקט מדידת איכות חיים של האוכלוסיות השונות בחברה הישראלית, ובכללן האוכלוסייה החרדית. המכון החרדי למחקרי מדיניות, בהובלת ניצה (קלינר) קסיר ודמיטרי רומנוב, מבקש לאסוף נתונים על עמדות הציבור בנוגע לחשיבות שמייחסים לתחומים והיבטים שונים של החיים בישראל. הפרויקט שם לו למטרה להאיר על תנאי חיים, ערכים וציפיות של כלל האוכלוסיות, והשוואת המגזרים השונים בחברה הישראלית.

אנו מודים לך על השתתפותך בסקר זה ועל מילוי שאלון קצר בהמשך. עמדות ומידע שיימסרו בשאלון לא יאפשרו זיהוי של המשיבים ולא יועברו לאף גורם. המידע ישמש אך ורק לניתוח במסגרת הפרויקט הנ”ל. ממצאי הסקר ופירות הפרויקט “מדדי איכות חיים” יפורסמו ויובאו לידיעת הציבור כלכלית וחברתית, על מנת לשקף בצורה ישירה ובלתי-אמצעית את אורחות החיים והצרכים המגוונים של הציבור החרדי. מידע אמין ומבוסס יאפשר היכרות והבנה נכונה של המאפיינים הייחודיים של כלל האוכלוסיות.

לשאלות והבהרות בנושא הסקר ניתן לפנות בכתובת survey@machon.org.il או בטלפון 077-778-4400. השאלון מנוסח בלשון זכר, אך הסקר מופנה לנשים וגברים כאחד.

להשתתפות ומילוי השאלון יש ללחוץ כאן