בשיתוף עם משרד הבינוי, מקדם המכון תכנית אסטרטגית לדיור החרדי בישראל, עד לשנת 2035.

בראשות הפרויקט עומד מר יצחק פינדרוס, וצוות הפרויקט כולל מומחים שונים מתחומי הסוציולוגיה, הגאוגרפיה והתכנון.

ייחודיות הפרויקט מצויה בשיתוף הפעולה בין משרדי הממשלה השונים, ובראשם משרד הבינוי, לבין הקהילה החרדית, הפועלת לראשונה לבניית תכנית אסטרטגית מקצועית הנוגעת אליה.

 

התכנית מתחלקת לשני שלבי עבודה מרכזיים:

 

שלב א’: בחודש מרץ פורסם הדוח הסופי של השלב הראשון בתכנית. להורדת התכנית לחץ תכנית אב לדיור – חלק א’

הדוח מציג סל פתרונות רחב ומגוון בצורות התיישבות שונות, התואם את המאפיינים והצרכים הייחודיים של האוכלוסייה החרדית ותת-הקהילות שבה, מאפשר גמישות בנוגע לפריסה הרצויה ולבחירה האסטרטגית במספר יחידות דיור בכל צורת התיישבות, והתאמה של פתרונות הדיור לאוכלוסיות נקודתיות בחברה החרדית.

כל זאת תוך שמירה על איזון נכון בין הרצון להיבדלות ובין תהליכי החיברות אשר עוברים על החברה החרדית בין כוחות השוק, ובין מדיניות מכוונת והובלה של יצירת מרחבים גאוגרפיים ועירוניים נכונים.

התכנית הוצגה במהלך הקיץ בפני קבינט הדיור ובפני פורום משרדי הממשלה השותפים להליך התכנון בישראל.

לאחר אישור התכנית בקבינט הדיור, היא קיבלה תוקף של החלטת ממשלה בישיבת הממשלה שהתקיימה ביום  11.8.2016. להורדת ההחלטה לחץ תכנון ושיווק מקרקעין לאוכלוסייה החרדית.

 

שלב ב’: חלקה השני של התכנית יסתיים במהלך שנת 2018.

התכנית תכלול את נורמות התכנון במוקדי הדיור החרדיים בכל הנוגע למבני ציבור, חינוך, מסחר, תעסוקה תחבורה ויצירת מרחב חרדי מותאם.

עבודה זו מתנהלת מול משרדי ממשלה שונים, משרד הכלכלה, משרד החינוך, משרד התחבורה ועוד. בשלב זה מתמקד הצוות בקידום פתרונות לציבור החרדי בערים המעורבות תוך מתן כלים תכנוניים בידי הרשויות על מנת שיוכלו לקלוט כראוי את האוכלוסיה החרדית ומתן פתרונות בנושאי חינוך תעסוקה רווחה תחבורה ועוד.

המכון מוציא בשיתוף עם משרד הבינוי מדריך פרוגרמות.