השיח הציבורי, הפוליטיקה וקבלת החלטות ביחס לחברה החרדית זוכה לנראות גבוהה ברמה הלאומית. יחד עם זאת, ההשפעה הגדולה ביותר על חיי היומיום של האוכלוסייה החרדית מתקיימת ברמה המוניציפלית. הן בערים חרדיות מובהקות והן בריכוזים משותפים לאוכלוסייה הכללית והחרדית.

התחום המוניציפלי מתמקד במחקרי מדיניות הנוגעים לצורכי החרדים ברמה המוניציפלית, ההסדרים החברתיים והפוליטיים המאפשרים הסדרה של ניהול עיר וקיום משותף וכן שורת סוגיות של הסדרים נדרשים במרחב המוניציפלי בהקשר שירותי חינוך, פנאי, תרבות דיור וכיוצא בזה.