פריסה גיאוגרפית של תלמידי מערכת החינוך החרדית: הנתונים הבאים מתארים את הפריסה החרדית של תלמידי מערכת החינוך החרדית בשנת תשע”ה, לפי יישוב.

מקור: דו”ח החברה החרדית – תמונת מצב. אתר משרד החינוך

פריסה גיאוגרפית של תלמידי מערכת החינוך החרדית תשעה