קרבת המגורים למקום העבודה לפי הגדרה דתית ומגדר 2014.

מקור : דו”ח החברה החרדית – תמונת מצב. הסקר החברתי, הלמ”ס.

קרבת מגורים למקום העבודה