מקור: הלמ”ס, סקר כח אדם 1994-2015

עיבוד: המכון החרדי למחקרי מדיניות

להורדת גליון הנתונים המלא לחץ כאן unemp – 25 Jan 2018