נתונים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם, 1994-2015

עיבוד: המכון החרדי למחקרי מדיניות

לצפייה בגליון הנתונים המלא לחץ כאן emp – 25 Jan 2018 (1)