מגמות כלליות במערכת החינוך.

מקור: דו”ח החברה החרדית – תמונת מצב. אתר משרד החינוך

תלמידים במערכת החינוך בישראל - חלוקה לפי סוגי פיקוח תשע תשעה