תעסוקה חרדית לפי קטגוריות כלכליות. חלוקה לפי מגדר.

מקור: דו”ח החברה החרדית – תמונת מצב. סקר כוח אדם, הלמ”ס.

תעסוקה חרדית לפי קטגוריות

תעסוקת חרדים - גברים תעסוקת חרדים - נשים