תעסוקת חרדים במערכות ציבוריות קהילתיות.

מקור: דוח החברה החרדית – תמונת מצב. סקר כוח אדם, הלמ”ס.

קטגוריות תעסוקה - מערכות ציבוריות

תעסוקת חרדים בצווארון כחול.

מקור: דוח החברה החרדית – תמונת מצב. סקר כוח אדם, הלמ”ס.

תעסוקת חרדים - צווארון כחול

תעסוקת חרדים בשירותים פרופסיונליים.

מקור: דוח החברה החרדית – תמונת מצב. סקר כוח אדם, הלמ”ס.

תעסוקת חרדים - שירותים פרפסיונליים

תעסוקת חרדים במסחר.

מקור: דוח החברה החרדית – תמונת מצב. סקר כוח אדם, הלמ”ס.

תעסוקת חרדים -מסחר