קרבת מגורים למקום העבודה

קרבת המגורים למקום העבודה לפי הגדרה דתית ומגדר 2014. מקור : דו”ח החברה החרדית – תמונת מצב. הסקר החברתי, הלמ”ס.

עמוד 2 מתוך 3‌‌ 123