• En
 • item_logo

  דמוגרפיה

  לוח מחוונים דמוגרפי המבוסס על נתוני תחזית האוכלוסייה בישראל עד לשנת 2065 שנערכה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2015.

  בלוח מוצגות תמונת מצב ותחזיות דמוגרפיות הניתנות לניתוח אינטראקטיבי לפי גיל, מגדר וקבוצת אוכלוסייה (חרדים, יהודים לא-חרדים וערבים). בלוחות התחזיות ניתן גם לבחון את הנתונים לפי שלושה תרחישים המבוססים על הנחות שונות לגבי המרכיבים הקובעים את גודל האוכלוסייה. התחזית הבינונית מהווה את התרחיש המרכזי, כשהתחזית הנמוכה והגבוהה מהוות טווח אפשרי של השינויים הדמוגרפיים.
  1. תחזית גודל האוכלוסייה – לוח לניתוח גודל האוכלוסייה העתידי בישראל. ניתן לסנן לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה, מגדר ותרחיש.
  2. תחזית התפלגות האוכלוסייה – לוח לניתוח התפלגות עתידית של האוכלוסייה בישראל. ניתן לסינון לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה, מגדר ותרחיש.
  3. תחזית קבוצת האוכלוסייה לפי גיל – לוח לניתוח מבנה גילי עתידי של קבוצות האוכלוסייה בישראל. ניתן לסינון לפי שנה, מגדר ותרחיש.
  4. תחזית התפלגות האוכלוסייה לפי גיל – לוח לניתוח מבנה גילי עתידי של האוכלוסייה בישראל. ניתן לסינון לפי שנה, קבוצת אוכלוסייה, מגדר ותרחיש.
  5. תחזית גודל האוכלוסייה לפי גיל – לוח לניתוח גודל האוכלוסייה העתידי בישראל של קבוצות גיל שונות. ניתן לסינון לפי קבוצת גיל, קבוצת אוכלוסייה, מגדר ותרחיש.
  6. תחזית התפלגות גילית – לוח לניתוח ההתפלגות הגילית העתידית של אוכלוסיית ישראל. ניתן לסינון לפי שנה וקבוצת אוכלוסייה.
  7. מספר תושבים לפי גיל – לוח לניתוח מספר התושבים העתידי של קבוצות אוכלוסייה שונות בגילאים שונים. ניתן לסינון לפי קבוצת אוכלוסייה ושנה.

  מקור נתונים: תחזית אוכלוסיית ישראל 2015-2065, הלמ"ס


  השימוש בנתונים ובמידע המופיעים באתר זה מוגנים על פי הדין ומותרים לשימוש אך ורק לצרכי מחקר או על ידי גורמים שאינם מסחריים ושלא למטרות רווח, וזאת בכפוף למתן קרדיט הולם למכון החרדי למחקרי מדיניות.

  כל שימוש שלא הותר כאמור לעיל, מחייב קבלת הרשאה מפורשת לשימוש, אותה ניתן לבקש באמצעות פנייה לדוא"ל: [email protected]

  דשבורדים נוספים שעשויים לעניין אתכם

   item_logo
   תחום מוניציפלי
   לוח מחוונים המציג מדדים מוניציפליים שונים לכל יישובי ישראל הניתנים לסינון ותצוגה אינטראקטיבית.
   עבור לדשבורד
   item_logo
   תעסוקה
   לוח מחוונים המציג מדדים שונים מתחום התעסוקה, ומאפשר לנתח את תמונת המצב ומגמות התעסוקה בקרב חרדים, יהודים לא-חרדים וערבים.
   עבור לדשבורד
   item_logo
   התפלגות חרדים בישובים
   לוח מחוונים המציג את התפלגות החרדים בישראל לפי רשויות וזרמים.
   עבור לדשבורד
   item_logo
   השכלה גבוהה והכשרות מקצועיות
   לוח מחוונים המציג את התפלגות תחומי הלימוד ומספר הסטודנטים החרדים בישראל
   עבור לדשבורד
   item_logo
   מדדי איכות חיים
   עבור לדשבורד
   item_logo
   בחירות
   מגמות הצבעה בישראל 2013-2022
   עבור לדשבורד
  דילוג לתוכן